• 1- Taş Hastalığı

  Üriner sistem taş hastalığı, bütün yaş gruplarını cinsiyet farkı gözetmeksizin etkileyen bir durumdur. Yaşamın ilk yıllarında da görülebilen taş hastalığı, …

 • Böbrek Taşları

 • Üreter Taşları

 • Mesane Taşları

 • 2- Erkek Kısırlığı - İnfertilite

  Normal bir evli çiftin korunmasız ve düzenli cinsel ilişkileri sonucunda; altı ay içerisinde %75, bir yıl içerisinde %90 gebelik olmalıdır. …

 • Azoospermi

  Azoospermi, sperm testinde hiç sperm bulunmaması olarak tanımlanır. Genetik ve hormonal bozukluklar, germinal hücre aplazisi (SCO), sperm yolları tıkanıklıkları, testis …

 • Mikro Tese

  Kısaca mikro TESE olarak bilinen mikroskopik testiküler sperm ekstrasyonu sperm hücrelerinin direkt olarak erkek üreme sisteminden alındığı bir operasyon olma niteliği taşır…

 • Varikosel

  Varikosel; Skrotal venlerinin (torba toplardamarlarının) pampiniform pleksusu içinde genişlemesi ve kıvrımlaşması olarak tanımlanır. Erkek inferilitesinin cerrahi yoldan en iyi düzeltilebilir …

 • 3- İktidarsızlık - Empotans

  Empotans, cinsel birleşme için yeterli penis sertleşmesini başaramama veya sürdürememe durumudur. Genellikle psikolojik veya organiktir. 35 yaş altındaki, erkeklerde psikolojik …

 • 4- Böbrek Hastalıkları

 • Pyelonefrit

  Akut pyelonefrit böbrek parankim ve toplayıcı sisteminin akut infeksiyonudur. En çok bakteriyel patojenlerle meydana gelir. E.Coli ve Enterobacterler enfeksiyonun %90’ından …

 • Üreteropelvik Junction (Upj) Darlığı

  Böbrek pelvisi ile proksimal üreterin bileşim düzeyinde üreterin blokajıdır. Nedenleri doğumsal veya edinsel olabilir. Doğumsal UPJ obstrüksiyonu halen sıklıkla doğum …

 • Hidronefroz

  Böbreğin idrar havuzunun genişlemesi olarak düşünülse de hidronefroz; aslında üreter, mesane ve hatta üretra patolojileri sonucunda da oluşabilir. Üreter genişlemesi …

 • İyi Huylu Kitleler

  Basit Kistler: En sık görülen iyi huylu böbrek lezyonu basit kistlerdir. Bir veya birden fazla, tek veya çift taraflı, birkaç …

 • 5- Mesane Hastalıkları

 • Akut Sistit

  Akut sistit; bakteriler, virüsler, mantarlar, kimyasal maddeler, alerjik reaksiyonlar ve entrümantasyon (kateter uygulamaları) gibi birçok etkenin neden olabileceği alt üriner …

 • Mesane Boynu Darlığı

  Mesanedeki idrarın güçlü bir akımla ve tamamen dışarı atılamaması halidir. Bu hastalar genellikle idrarın başında bekleme, idrar tazyikinde azalma, idrarını …

 • İdrar Kaçırma (İnkontinans)

  Üriner inkontinans tek bir hastalık değildir. Daha çok altta yatan hastalığın belirtisidir. İstem dışı idrar kaçırma olarak tanımlanır ve önemli …

 • 6- Prostat Hastalıkları

 • Akut Prostatit

  Prostatit, prostat bezinin enflamasyon ve /veya enfeksiyonuyla uyumlu işeme sonunda yanma hissi ve acı, işeme bozukluğu, anüs bölgesinde ağrı, işeme …

 • İyi Huylu Prostat Büyümesi (Bph)

  Prostat; mesanenin alt bölümüne yapışık halde bulunan, yaklaşık 20 gram ağırlığında olan şekli kestaneye benzer sadece erkeklerde bulunan bir organdır. …

 • 7- Testis Hastalıkları

 • Varikosel

  Varikosel; Skrotal venlerinin (torba toplardamarlarının) pampiniform pleksusu içinde genişlemesi ve kıvrımlaşması olarak tanımlanır. Erkek inferilitesinin cerrahi yoldan en iyi düzeltilebilir …

 • Epididimit

  Akut epididimit; 6 haftadan kısa süreli epididimal enflamasyon, ağrı ve ödem anlamına gelir. Epididimit olgularının çoğunun, üretra, prostat veya mesaneden …

 • Orşit

  Testis dokusunun enflamasyonu en çok bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olup epididimoorşit (testis ve sperm depolama kanalları iltihabı) olarak adlandırılmaktadır. Kabakulak orşiti …

 • Spermatosel

  Epididimi tutan gergin ve sert bir şekilde ele gelen kistik bir sıvı kolleksiyonudur. İçinde sperm olan bu kistik yapı genellikle …

 • Torsiyon

  Puberte öncesi ve ergenlik çağına yeni girmiş erkek çocuklarında testisin (testisin bağı-kordonu) spermatik kordon çevresinde dönmesi sık görülebilen bir durumdur. …

 • İnmemiş Testis - Kriptorşidizm

  Testislerden birinin veya ikisinin skrotum denen torba içinde bulunmaması halidir. Kasık bölgesinde veya karın içinde testis kordonuyla takılmış olabilir. Testis …

 • 8- Üretra Hastalıkları

 • Üretra Darlığı

  Üretrada doku hasarı olunca nedbeleşme üretra darlığına sebep olur. Nedbe iyileştikçe üretra çevresinin kasılıp kalması üretra lümeninin daralmasına yol açabilir. …

 • Hipospadias

  İdrar deliğinin penis ucunda değil daha alt seviyelerden olması halidir. Halk arasında doğuştan sünnetli veya peygamber sünneti de denir. Penis …

 • Üretral Karankül

  Genellikle kadınlarda görülen idrar deliğinin hemen içerisinde veya dışında oluşan fizik muayenede görülebilen kitlelerdir. Hastalar iç çamaşırlarında kan gördüklerinde, cinsel …

 • 9- Böbrek Kanseri

 • Renal Adenokarsinom

  RCC ; yetişkinlerdeki tüm kanserlerin %3’ü olmakla beraber tüm primer malign böbrek tümörlerinin %85’inden sorumludur. Böbrek kanserinin bilinen tek risk …

 • Renal Pelvis Tümörü

  (Böbrek Pelvisinin Değişici Hücreli Karsinomu) Böbrek pelvisinin değişici hücreli karsinomu, tüm böbrek kanserlerinin %5-7’sini oluşturur. Böbrek pelvis tümörü tüm ürolojik …

 • 10- Mesane Kanseri

 • Değişici Epitel Hücreli Karsinom (Dehc) Yüzeyel

  Mesane (idrar torbası); karnın alt bölümünde içi boş bir organdır, böbreklerde kanın süzülmesi sonucunda oluşan idrarı biriktirir. İdrar mesaneye üreter …

 • Dehc - Solid

 • 11- Prostat Kanseri

  Erkeklerde en sık görülen 2. kanser tipidir. Ülkemizde sıklığı 35/100.000’dir. İngiltere ve Amerika’da erkeklerde en sık görülen tümör prostat kanseridir. …

 • 12- Testis Kanseri

 • 13- Genital Siğiller (HPV - Human Papilloma Virus)

  HPV ( human papilloma virüs ) bir virüs tipidir. Genital HPV yaygın bir virüs olup cinsel aktif insanlar yaşamları boyunca …

 • 14- Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

  Üretrit: Erkek üretrasının akut iltihaplanmasıdır. Cinsel birleşme sırasında mea ve distal üretraya temas eden patojenlerin asandan infeksiyonudur. Gonokoksik (bel soğukluğu) …